All.Can International har publicerat en plan, “Building Efficiency in Cancer Care” – för att stödja åtgärder som syftar till att cancervården blir mer jämlik och individanpassad.

Rapporten visar på vikten av att satsa på innovationer och strategiska investeringar för att skapa effektivitetsvinster på lång sikt och över hela hälso- och sjukvårdssystemet. Något som kommer leda till en mer rättvis vård för cancerpatienter.All.Can International har publicerat en plan, “Building Efficiency in Cancer Care” – för att stödja åtgärder som syftar till att cancervården blir mer jämlik och individanpassad.

Ett exempel där det är brådskande att förbättra effektiviteten i cancervården är för att mildra de konsekvenser som covid-19 haft gällande cancervården över hela världen. Covid-19 har medfört att cancerdiagnoser försenats, behandlingar har varit bristfälliga och forskningen har drabbats – och hälsosystemen står nu inför en stor eftersläpning av cancerfall.

Effektivitet uppnås bäst genom att säkerställa att alla patienter får en personcentrerad och jämlik cancervård. Att förbättra effektiviteten gynnar alla – patienter, vårdpersonal, industri och samhället i stort. All.Can uppmanar därför beslutsfattare att skapa effektivitet inom cancervården som högsta prioritet.

Margareta Haag som är ordförande för Nätverket mot cancer och medlem i All.Can Sveriges styrgrupp, deltog i dagens lanseringsevent och säger:

  • Det är viktigt att möta patienters behov med fokus på det som verkligen betyder något för dem. Patienter bör vara delaktiga i sin egen vård och patientrepresentanter bör vara involverade i beslutsfattande och policyskapande samt i initiativ för att förbättra effektiviteten och kvaliteten på vården genom utveckling av kliniska riktlinjer, lagstiftning och regulatoriska standard, forskning, utvärdering av metoder och tekniker inom hälso- och sjukvården samt vid beslut om subventionering.

Här kan du ladda ner rapporten.

Om All.Can Sverige
All.Can Sverige arbetar för att förbättra cancervården och skapa hållbara och likvärdiga förutsättningar gällande vården av alla cancerpatienter i Sverige. Satsningen syftar till tillsammans förbättra svensk cancervård, i dialog med patientorganisationer, vårdens företrädare, forskare, politiker och företrädare från hälsotekniksektorn. Initiativet strävar efter att jobba med prevention, diagnostik och behandling av cancer, uppföljning, rehabilitering och datadelning.