Cancer care in Sweden

The quality of cancer care in Sweden is high and survival rates for many types of cancer are above the European average. Although the economic and social impact of cancer on society is lower than the European average, Sweden spends more than an average European country on cancer treatment relative to its incidence. Cancer therefore continues to represent a substantial economic and social cost.

All.Can Sweden initiative

The aim of the initiative is to improve cancer care and to create sustainable and equal conditions for the care of all cancer patients in Sweden. The initiative aims at developing proposals for improvements in Swedish cancer care, in dialogue with patient organisations, healthcare representatives, researchers, politicians and representatives from the health technology sector. The initiative strives to improve cancer prevention, diagnosis and treatment, as well as rehabilitation. A previous effort of All.Can in Sweden resulted in the Report “Swedish National Cancer Plan 2020 – improved access and reduced mortality.

All.Can Sverige till Vitalis!

Denna vecka pågår Vitalis i Göteborg, Nordens största eHälsomöte. All.Can Sverige kommer finnas på plats för att under torsdagen hålla i panelsamtalet…

Read more

Contact

Secretariat: Hallvarsson & Halvarsson

allcan.sweden@halvarsson.se

Steering Committee

Margareta Haag

Nätverket mot Cancer

Therese Leijon

Ung Cancer

Ebba Hallersjö Hult

Stockholm School of Economics | Vision Zero Cancer at House of Innovation

Kjell Bergfeldt

Svensk Onkologisk Förening | Svensk strålonkologisk Förening

Nasim Bergman Farrokhnia

Hälso- och sjukvårdschef Microsoft Västeuropa

Helena Fond

Barncancerfonden

Sponsoring Members

Jonas Edström

Patient Partner, Roche

Katarina Beech

Lead Public Affairs, Bristol Myers Squibb

Linda Svensson

Manager Market Access, Bristol Myers Squibb

Elin Fernholm

Policy and Patient Affairs Manager, AstraZeneca

All.Can Sverige till Vitalis!

Denna vecka pågår Vitalis i Göteborg, Nordens största eHälsomöte. All.Can Sverige kommer finnas på plats för att under torsdagen hålla i panelsamtalet ”Hur gör vi svensk sjukvård jämlik? Mät och…

Cancerorganisationen All.Can International publicerar policyplan: Building Efficiency in cancer care

    All.Can International har publicerat en plan, “Building Efficiency in Cancer Care” – för att stödja åtgärder som syftar till att cancervården blir mer jämlik och individanpassad. Rapporten visar…

All.Can: Building efficiency in cancer care

  All.Can: Building efficiency in cancer care Välkommen till ett seminarium som All.Can international arrangerar, Den nya All.Can-policyuppmaning “Building efficiency in cancer care” för bättre resultat för patienter och ett…

Seminarium: Användning av hälsodata – kan patienten vänta?

  Användning av hälsodata – kan patienten vänta? Om eventet: Forskning och uppföljning med hjälp av hälsodata är centralt för att säkerställa att svenska cancerpatienter får tillgång till rätt behandlingar…

All.Can Sweden patient survey

All.Can Sweden launched the results from its patient survey in September 2021. Main finding: Early and correct cancer diagnosis correlates with a better experience of the total care. The survey…

All.Can Sweden – Launch Webinar

All.Can Sweden launch webinar took place on December 3rd 2020.  To see the webinar, please click on the following link (Swedish only): https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=932664X253007948X2711

 

 

 

 

 

Referat från Almedalen: Att mäta det du vill veta och veta vad vi vill mäta – ojämlik cancervård och regionala skillnader

I juni genomfördes årets Almedalsvecka och All.Can Sverige var på plats. Vi ville ta tillfället och fortsätta driva frågan om att mäta och följa upp för en mer jämlik sjukvård. Vi samlade en panel med åtta deltagare som fick möjlighet att diskutera vad som krävs för att vi ska få en mer jämlik cancervård i Sverige.

Med i panelen var:

 • Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare 
 • Lina Nordquist (L), ledamot i socialutskottet 
 • Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer samt medlem i All.Can Sverige 
 • Marie Morell (M), vice ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Regioner samt ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland  
 • Signe Friesland, verksamhetschef, överläkare, Med Dr, Specialitetsansvarig Onkologi Karolinska Comprehensive Cancer Center, ordförande för Svensk onkologisk förening  
 • Amelie Tarschys Ingre (L), regionråd region Stockholm  
 • Patrik Rossi, M.D, PhD, temachef vid Karolinska Comprehensive Cancer Center 
 • Anna Vikström (S), ledamot i socialutskottet  

Samtalet leddes av Katarina Beech från Bristol Myers Squibb.

Resultatet blev ett givande och konstruktivt samtal där både utmaningar och möjligheter diskuterades. Nu finns möjligheten att ta del av samtalet via referatet nedan.

 

Referat från Vitalis: Hur gör vi svensk sjukvård jämlik? Mät och följ upp!

Idag finns det stora regionala skillnader gällande vad vi mäter, hur vi mäter och hur vi följer upp. Vi i All.Can vill få en ökad förståelse för vad som mäts, vad som mäts och inte används och vad som inte mäts över huvud taget. För att föra arbetet mot en jämlik cancervård framåt önskar vi kunna besvara följande frågor;

 • Utvärdering och uppföljning sker inte på ett standardiserat sätt, hur vet vi då om vi är på rätt väg?
 • Vem definierar vad som ska mätas?
 • Vad kan vi göra redan idag för att komma vidare?

För att diskutera dessa frågor vidare anordnade All.Can Sverige ett panelsamtal under Vitalis i Göteborg. Moderator för samtalet var Katarina Beech, Head of Public Affairs på Bristol Myers Squibb. Paneldeltagare var Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer, och Nasim Farrokhnia, Hälsa- och sjukvårdschef på Microsoft samt ordförande i eHälsoläkarföreningen.

Samtalet gav en viktig inblick i såväl patientperspektiv som professionens perspektiv och för att kunna dela samtalet vidare har All.Can Sverige sammanställt ett referat.

 

 

 

 

 

All.Can Sverige vill se bättre mätning och jämförelser inom cancervården 

Det finns fortfarande vita fläckar där det helt saknas underlag om hur cancervården ser ut i olika regioner. För att få bukt med ojämlikheterna som drabbar många cancerpatienter behövs en årlig mätning som förstärker den nationella uppföljningen, menar organisationen All.Can Sverige som listar sju förslag för en jämlik cancervård i ett nytt policydokument. 

Hälsoklyftorna har ökat under de senaste decennierna och under pandemin har en vårdskuld byggts upp som kommer ta lång tid att beta av. Problemet med den ojämlika vården i Sverige har uppmärksammats i flera rapporter och utredningar. Fortfarande finns ett stort arbete att göra, konstaterar Emma Henriksson, talesperson för All.Can Sverige, med lång erfarenhet inom politiken, bland annat som ordförande i socialutskottet. 

 • Alla patienter har rätt till en lika god sjukvård oavsett var de bor eller vem de är, men där är vi inte idag. Vi på All.Can Sverige vill bidra med idéer och fakta som kan användas för att förbättra situationen för cancerpatienter. Bättre mätning och jämförelser är ett måste för att kunna vidta rätt åtgärder, säger Emma Henriksson. 

En årligt återkommande mätning skulle kunna genomföras inom ramen för Öppna jämförelser, föreslår All.Can. 

 

Older reports

All.Can Sweden patient survey

All.Can Sweden launched the results from its patient survey in September 2021.
Main finding: Early and correct cancer diagnosis correlates with a better experience of the total care. The survey is available in Swedish.

All.Can Sweden policy report

All.Can Sweden launched its policy report in June 2018. National Cancer Plan 2020: Improved access and reduced mortality – it is time to escalate the fight against cancer! is available in Swedish, with a summary version available in English.

Disclaimer:

The All.Can initiative is made up of leading representatives of patient organisations, policymakers, healthcare professionals, science and industry. All the publications produced as part of this initiative reflect a consensus of All.Can members, who retain full editorial control.

The All.Can initiative in Sweden is supported by Bristol Myers Squibb, Roche and AstraZeneca. None of the content developed from All.Can discussions and activities contains direct or indirect references to specific medicinal products or therapies.